QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

Quy định về thanh toán của Đông Triều Nha Trang như sau:

  • Khi Quý khách hẹn lấy hàng trong phạm vi 03 ngày: Vui ḷòng đặt trước 30% giá trị đơn hàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi Đông Triều Nha Trang hoàn thành việc giao hàng.
  • Khi Quý khách hẹn lấy hàng trong phạm vi 10 ngày: Vui ḷòng đặt trước 50% giá trị đơn hàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi Đông Triều Nha Trang hoàn thành việc giao hàng.
  • Khi Quý khách hẹn giao hàng sau 10 ngày:̣ Vui lòng thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng.
  • Phiếu Đặt cọc có giá trị tṛong vòng 10 ngày. Sau khoảng thời gian ̣trên, Quý khách vui lòng đến cửa hàng thanh toán hết số tiền còn lại & hàng sẽ được lưu kho trong vòng 30 ngày.
  • Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày Quý khách thanh toán, cửa hàng sẽ áp dụng mức phí lưu kho tương ứng 3.000đ/ 1.000.000đ tiền hàng.
  • Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả lại, trong trường hợp Quý khách hủy đơn hàng vì lí do riêng.

 

Các hình thức thanh toán:

  • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng của Đông Triều Nha trang.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Thanh toán bằng tiền mặt tại nhà Quý khách hàng.