PHÒNG KHÁCH

Bàn Trà

Bàn trà Jade

Giá:6.300.000 đ

Mã SP:

81141004

Kích thước (cm):

140x80x32 (RxSxC)

Xuất xứ:

Trung Quốc

Chất liệu:

Mặt bàn là gỗ công nghiệp sơn bóng, chân inox

Bảo hành:

Bảo hành 1 năm

Tình trạng

Còn Hàng

Giá:6.300.000 đ

Sofa

Sofa da Malaysia Jacob

Giá:66.600.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:66.600.000 đ
Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:43.420.000 đ

Sofa

Sofa da Malaysia Bevis

Giá:62.520.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:62.520.000 đ

Sofa

Sofa da Malaysia Eric

Giá:66.150.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:66.150.000 đ

Sofa

Sofa da Malaysia Ryder 3 chỗ

Giá:40.200.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:40.200.000 đ

Sofa

Sofa da Malaysia Annie 3 chỗ

Giá:38.600.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:38.600.000 đ

Sofa

Sofa da Italia Fiordaliso 3 chỗ

Giá:68.600.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước(cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:68.600.000 đ

Sofa

Sofa da Italia Landscape

Giá:120.460.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước(cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:120.460.000 đ

Sofa

Sofa da Italia Vanity 3 chỗ

Giá:80.690.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:80.690.000 đ

Sofa

Sofa da Italia Landscape 3,5 chỗ

Giá:93.080.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85
120x100x85

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:93.080.000 đ

Sofa

Sofa da Italia Milan màu socola

Giá:118.600.000 đ

Mã SP:

72608024-72608025

Kích thước:

225×100 x85 RxSxC (cm)
120x100x85 RxSxC (cm)

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:118.600.000 đ

Sofa

Sofa da Italia Fiordaliso 3+1+1

Giá:140.420.000 đ

Mã Sản Phẩm:

72608024-72608025

Kích thước (cm):

225×100 x85 RxSxC (cm)
120x100x85 RxSxC (cm)

Chất liệu:

100% da bò bề mặt (top grain) có độ dày 1,2 ~ 1,5 mm, khung sườn sofa làm bằng gỗ dẻ gai chắc chắn, tuổi của gỗ trên 20 năm.

Bảo hành:

Bảo hành 10 năm cho khung, 2 năm cho phần da. Bảo dưỡng miến phí 6 tháng/lần

Màu sắc:

Kaki

Tình Trạng:

Còn Hàng

Giá:140.420.000 đ