THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

I./ Điều kiện tham gia và trở thành Khách Hàng Thân Thiết của Đông Triều Nha trang

1./ Điều kiện tham gia:

  • Khách hàng mua hàng của Đông Triều Nha Trang.

2./ Điều kiện trở thành Khánh Hàng Thân Thiết

  • Khách hàng sẽ chính thức trở thành Khách Hàng Thân Thiết của Nội thất Nhà Đẹp khi có tổng giá trị các hóa đơn trong 6 tháng từ 50 triệu đồng trở lên.

II./ Những Ưu đăi và Quyền lợi của Khách Hàng Thân Thiết

1./ Ưu đãi

  • Được chiết khấu 5%  giá trị hóa đơn khi mua hàng của Đông Triều Nha Trang

2./ Quyền lợi

  • Thẻ Khách Hàng Thân Thiết được áp dụng với cả những mặt hàng đang trong Chương trình Khuyến mãi.

          Ví dụ: 1 mặt hàng đang giảm giá 50% thì với Khách Hàng Thân Thiết sẽ được giảm tiếp 5% nữa sau khi đã giảm 50%.

  • Thẻ Khách Hàng Thân Thiết có thể được chủ thẻ cho bạn bè hoặc người thân sử dụng.

III./ Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 01/01/2019 đến khi có thông báo mới.